Veľké ohňostroje - od 21 rokov - Počet rán 55-61 rán